Nasi terapeuci

Superwizor

 

 

Monika Witaszak – pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta behawioralny (nr licencji 149/T/2015). Założyciel Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka „Światełko”. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, na kierunku Stosowana Analiza Zachowania. Ukończyła również liczne kursy doskonalące, jak na przykład: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Redukcja zachowań niepożądanych”, „Pedagogika Montessori”, „Komunikacja alternatywna – MAKATON”. Uczestniczyła w obozach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem w Kwidzynie. Pracowała jako nauczyciel w szkołach specjalnych. Pełni funkcję terapeuty głównego.

 

 

 

 

Terapeuci

IMG_0204

Izabela Karpińska – absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie w oddziałach dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jako terapeuta związana ze     stowarzyszeniem od 2004 roku.

 

Viewty

 

Paulina Grochowska – w stowarzyszeniu pracuje od 2009 roku jako terapeuta dzieci z autyzmem. Ukończyła 3 stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty dotyczące terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem i logopedą, ukończyła 5-letnie studia dzienne, magisterskie z zakresu logopedii na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Na co dzień pracuje jako logopeda w Ośrodku Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Kwidzynie prowadzonym przez stowarzyszenie SNOA. Przez 12 lat pracowała jako logopeda w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii mowy i komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w tym z dziećmi nie posługującymi się mową werbalną.

Andzelika 1Andżelika Janiszewska – W 2012 roku ukończyła wyższe studia zawodowe na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Obecnie kontynuuje naukę na ostatnim roku studiów magisterskich o specjalności oligofrenopedagogika, tytuł pracy magisterskiej to „Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym jej funkcjonowanie w rodzinie i w społeczeństwie”.

 

 

 

 

 

Monika Musielewicz – mgr Pedagog terapeuta
Pedagog resocjalizacji
Szkoły i kursy:
– 2006 r. – 2008r. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
– 2002r. – 2005r. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
– 2013r. – Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem

Doświadczenie zawodowe:

– Listopad 2013r. – terapeuta w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA                           – sierpień – listopad 2013 r. – Stażysta w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA            – 2013/2013 – wykładowca, trener kursów zawodowych z zakresu pedagogiki                                   – Doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami od 2006 roku

 

Dodaj komentarz