Leczenie

LECZENIE

Nie istnieje metoda całkowitego wyleczenia autyzmu. Jednak złagodzenie objawów i poprawa stanu chorych jest możliwa w wyniku wprowadzenia wczesnego leczenia, ponieważ zaburzenie to rozwija się w pierwszych 3 latach życia. Leczenia tj.:
  • terapie behawioralne – wykazują największą skuteczność, a szanse poprawy są większe przy wdrożeniu wczesnej terapii. Wprowadzając odpowiednie, indywidualnie opracowane programy terapeutyczne i edukacyjne można lepiej przystosować dzieci do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości, jeśli jest to możliwe biorąc pod uwagę stopień ich upośledzenia. Przynoszą najwięcej korzyści.
  • leczenie farmakologiczne – w ostatnim czasie pojawiają się doniesienia o pozytywnym wpływie odpowiedniej suplementacji i odpowiedniej diety dzieci chorych na autyzm,
  • leczenie objawowe zaburzeń towarzyszących, takich jak: epilepsja, alergia, hiperaktywność, zachowania stereotypowe, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia mowy, zaburzenia snu i inne,
  • poza wdrożeniem odpowiedniego leczenia osoby z autyzmem wymagają zastosowania stałego, niezmiennego schematu, rytmu dnia co wpływa pozytywnie na ich zachowanie i poprawę komunikacji z otoczeniem.
Nie ma jednej, odpowiedniej metody, która byłaby najlepsza dla osoby z autyzmem. Potrzeby indywidualne są bardzo różne.  
Scroll Up Skip to content