O nas

O NAS

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działająca na rzecz osób ze spektrum autyzmu.
Nasze stowarzyszenie zostało powołane w marcu 2005 i istnieje pod nazwą
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM ,,SNOA”,. Prowadzimy działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udzielamy wsparcia całym rodzinom, organizujemy szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z osobami ze spektrum autyzmu.


Od 1 września 2017 roku Stowarzyszenie ,,SNOA” prowadzi
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kwidzynie umożliwiający dzieciom i
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem realizację obowiązku szkolnego.


9 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” otrzymało nagrodę główną ,,Bursztynowy Mieczyk” w kategorii pomoc społeczna, przyznaną przez Marszałka i Wojewodę Pomorskiego. Stowarzyszenie otrzymało tę nagrodę jako pierwsza organizacja z terenu powiatu kwidzyńskiego.


Chcemy przeciwdziałać izolacji społecznej osób ze spektrum autyzmu poprzez objęcie ich intensywną terapią od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych po dojrzałość.


Podejmujemy ogół działań profilaktycznych, prowadzimy poradnictwo i usilnie staramy się budować świadomość społeczną na temat autyzmu, jak i obejmować pomocą rodziny oraz instytucje zajmujące się edukacją i wychowaniem osób ze spektrum autyzmu.

Scroll Up Skip to content