O nas

 Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Prowadzimy działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udzielamy wsparcia, jak również organizujemy szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem.

Nasze stowarzyszenie  zostało powołane w marcu 2005r. pod nazwą „Stowarzyszenie Na Rzecz Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem”, jednakże osoby zaangażowane w pracę organizacji prowadziły działalność na rzecz osób niepełnosprawnych od roku 2003. W sierpniu 2008 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego OPP oraz zmieniło swą nazwę na „Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem” SNOA.

Chcemy przeciwdziałać izolacji społecznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez objęcie ich intensywną terapią od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych po dojrzałość. Podejmujemy ogół działań profilaktycznych, prowadzimy poradnictwo i usilnie staramy się budować świadomość społeczną na temat autyzmu, jak też obejmować pomocą rodziny oraz instytucje zajmujące się edukacją i wychowaniem osób z autyzmem.

Dzieci i młodzież po opieką naszego stowarzyszenia poczyniły ogromne postępy, podobnie jak terapeuci, wolontariusze oraz rodzice/opiekunowie. Bezustannie zgłasza się do nas wiele osób, chcąc uczestniczyć w tak wszechstronnym procesie jakim jest edukacja i rozwój osoby z autyzmem.

Dodaj komentarz