Objawy AUTYZMU

OBJAWY AUTYZMU

  • skłonność do izolowania się (preferowanie samotności, niechęć do kontaktów społecznych),
  • unikanie kontaktu wzrokowego i naturalnej ekspresji podczas interakcji społecznych (uboga mowa ciała),
  • opóźniony rozwój mowy (m.in. brak gaworzenia i naśladowania mowy dorosłych na etapie niemowlęcym, niereagowanie na własne imię, niezrozumienie sensu wypowiedzi, echolalia),
  • stereotypowe, powtarzalne zachowania,
  • nietypowe zabawy (np. układanie zabawek w jednym ciągu, ustawiczne porządkowanie ich),
  • nieprawidłowe reakcje zmysłów (upośledzenie słuchu bądź jego wyostrzenie),
  • problem z kontrolowaniem emocji.
Objawy te nie muszą występować jednocześnie, a nierzadko część z nich ulega odwróceniu, np. dziecko nie wykazuje inicjatywy w kontaktach społecznych i zachowuje się w nietypowy sposób, ale jego mowa rozwija się na pozór prawidłowo. To z tego względu każdy przypadek autyzmu jest rozpatrywany indywidualnie i wymaga intensywnej obserwacji, która jest początkiem stworzenia dziecku takich warunków życia, jakich potrzebuje, by zachować spójny obraz świata.
Scroll Up Skip to content