OREW

OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kwidzynie

Dorota Tomaszewska – dyrektor

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończone studia podyplomowe z zintegrowanej pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania kadrami oświatowymi oraz oligofrenopedagogiki. Liczne szkolenia dla nauczycieli i terapeutów w dziedzinie niepełnosprawności oraz w zakresie zarządzania, efektywności pracy i mediacji. Ukończenie cyklu warsztatów uwrażliwiających.

Długoletni nauczyciel kształcenia specjalnego w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, od 2017 terapeuta oraz koordynator projektów.

Paulina Grochowska

Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem i logopedą, ukończyła 5-letnie studia dzienne, magisterskie z zakresu logopedii na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe z Zarządzania w Oświacie i Stosowanej Analizy
Zachowania- terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ukończyła 3 stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach związanych z tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną dotyczących planowania i prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. Przez kilkanaście lat pracowała jako oligofrenologopeda w szkole specjalnej w Kwidzynie. Obecnie pracuje jako logopeda i oligofrenopedagog w Ośrodku Rewalidacyjno- Edukacyjno -Wychowawczym w Kwidzynie prowadzonym przez stowarzyszenie SNOA. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii mowy i komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w tym z dziećmi nie posługującymi się mową werbalną.
W stowarzyszeniu pracuje od 2009 roku.

Paulina Ordon – nauczyciel

Magister pedagogiki ogólnej, oligofrenopedagog.
Ukończenie 3 modułowego kursu w zakresie Stosowanej Analizie Zachowań oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dziecka z autyzmem, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, szkolenie w zakresie AAC, szkolenie podstawowe z Makatona oraz liczne szkolenia dla nauczycieli i terapeutów w dziedzinie niepełnosprawności.

Marta Zielińska – nauczyciel

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, socjoterapeuta.
Ukończenie 3 modułowego kursu w zakresie Stosowanej Analizie Zachowań oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dziecka z autyzmem, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, szkolenie w zakresie AAC oraz liczne szkolenia dla nauczycieli i terapeutów w dziedzinie niepełnosprawności, od 2018 terapeuta w SNOA.

Andżelika Janiszewska – nauczyciel

Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła 3 stopniowy kurs w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania oraz liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. W Stowarzyszeniu jako terapeuta pracuje od 2013 roku,a od 2021 również jako nauczyciel Orewu prowadzonego przez Snoa.

Roman Zduńczyk – rehabilitant

Absolwent studiów magisterskich na Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku- pedagogika oraz licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie fizycznym. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogika oraz rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Prowadzi nauki pływania oraz usprawnianie ruchowe ( hydrokinezyterapia) na basenie.

Anna Łęgowska – pomoc nauczyciela

Policealne Studia ,,Concret” w Grudziądzu. Specjalista Technik Masażysta Ukończenia, praktyka w Przychodni Rehabilitacyjnej w Gardeji. Uzyskała Kursy uzupełniające z zakres masażu Ajurvedyjskiego, Tajskiego oraz Tkanek głębokich.

Małgorzata Pięta – pomoc nauczyciela

Absolwentka Kujawskiego Zespołu Szkół Zespołu Policealnych w Sztumie ,,Medyk” na kierunku Terapeuta Zajęciowy.

Małgorzata Rakowska – pomoc nauczyciela

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i różnymi niepełnosprawnościami.
W trakcie kontynuowania nauki jako Asystent osoby niepełnosprawnej.

Alicja Nakonieczna – specjalista do spraw ksiegowo – kadrowych

 
Scroll Up Skip to content