Wsparcie merytoryczne

Wsparcie merytoryczne

Zofia Brzeska – superwizor

jest licencjonowanym superwizorem terapii behawioralnej PLTB. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku od początku jego istnienia. W 2011 współzałożycielka Poradni Rubikon. Ukończyła studia podyplomowe na SWPS dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania. Jest współautorką serii pomocy do nauki umiejętności społecznych „Uczę się rozumieć innych”. Bierze udział konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Odbyła profesjonalny staż w szkole dla dzieci z autyzmem Snowflake, która wykorzystuje metodę zachowań werbalnych. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Konsultuje programy dla osób ze spektrum autyzmu na terenie całego kraju.

Dagna Zachorowska – superwizor

Licencjonowany Superwizor Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Psycholog od początku swojej działalności (2002r )związana z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Moniki Zielińskiej, prowadząca filię CDIT w Kwidzynie. W 2003 roku rozpoczęła terapię dwojga dzieci w nurcie Stosowanej Analizy Zachowań w efekcie czego w 2006 roku, wraz z ich rodzicami powołała Stowarzyszenie SNOA. Obecnie współpracuje ze SNOA jako superwizor. Zajmuje się diagnozą psychologiczną problemów rozwojowych oraz szkoleniem terapeutów prowadząc zajęcia na podyplomowych studiach SAZ na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Głównym obszarem jej zainteresowań jest naturalne podejście do terapii i do dziecka, respektujące jego podmiotowość, oraz starające się zauważyć i szanować jego indywidualność, na wzór edukacji dzieci bez zaburzeń rozwojowych. Celowo rezygnuje z niektórych elementów standardowo stosowanych w innych ośrodkach tj np.: albumy aktywności, indywidualne tabliczki żetonowe czy odmierzanie czasu pracy timerem, starając się znaleźć źródła motywacji w osobie terapeuty i środowisku otaczającym dziecko. Ogromny nacisk kładzie na opracowywanie programów terapeutycznych bazując na bardzo dokładnej analizie umiejętności dziecka oraz równie dokładnym opisie każdego z ćwiczeń, dając terapeutom nie ogólny zestaw wskazówek do zastosowania, ale kompendium wiedzy prowadzącym krok po kroku do osiągnięcia terapeutycznego sukcesu. Uznając edukację włączającą za formą nauczania dającą najlepsze efekty w edukacji osób z niepełnosprawnością, w 2006 roku, wraz z Pauliną Miller – nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, powołała do życia Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKUKU, w którym prowadzi się edukację nieformalną, wspierając dzieci z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi w nurcie SAZ. Rok później powstała Fundacja AKUKU, której celem jest rozpowszechnianie idei edukacji zorientowanej na dziecko, edukacji włączającej, edukacji Outdoorowej, oraz wychowania dziecka w duchu Porozumienie Bez Przemocy i terapii SAZ w modeli proponowanym przez dr Zielińską. W planach jest powołanie niepublicznej szkoły podstawowej z edukacją włączającą oraz otwarcie współpracującego ze szkołą OREW-u dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla których edukacja w ramach podstawy programowej byłaby z różnych względów niemożliwa. Prywatnie szczęśliwa MATKA, dwóch synów i dwóch psów, która łączy dla wielu niemożliwe idee : Porozumienie Bez Przemocy oraz Stosowanej Analizy Zachowań.

Beata Blok – superwizor

jest licencjonowanym superwizorem terapii behawioralnej PLTB. Pracuje jako superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Ukończyła studia podyplomowe na SWPS dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania.  Odbyła staże w Princeton Child Development Institute w USA oraz w szkole dla dzieci z autyzmem Snowflake w Londynie z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem. Jest współzałożycielką Poradni Rubikon. Jest współautorką serii pomocy do nauki umiejętności społecznych „Uczę się rozumieć innych”. Prowadzi szkolenia, wykłady dotyczące terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. We współpracy z wieloma placówkami w Polsce konsultuje programy osób ze spektrum autyzmu.

 

Izabela Karpińska – terapeuta główny

oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania oraz Terapii pedagogicznej. Od 2004 roku zdobywa doświadczenie zawodowe, pracując z osobami niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu SNOA i szkole specjalnej w Kwidzynie. W Stowarzyszeniu pełni funkcję terapeuty prowadzącego i terapeuty głównego. Odbyła staże zawodowe w wiodących placówkach w Polsce, które pracują w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące z zakresu rozwijania komunikacji, zachowań społecznych, diagnozy, planowania i realizowania terapii indywidualnej i grupowej. Ze stowarzyszeniem SNOA związana od początku jego istnienia.

Sylwia Modrzejewska – Psycholog – Wsparcie Rodzin

Mgr psychologii, specjalność neuropsychologia kliniczna. Praktyka studencka w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy. Staż zawodowy w SPOTiR w Kwidzynie. Trzystopniowy kurs terapii behawioralnej w IWRD w Gdańsku. Szereg szkoleń dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami ogólnorozwojowymi ( terapia behawioralna, diagnoza AAC, metody pracy z oporem, metoda Sunrise, metoda zachowań werbalnych, szkoła dla rodziców, metoda dobrego startu).
Przebieg pracy:
Psycholog w SPOTiR Kwidzyn, terapeutą w CDiT ( praca z dziećmi z zaburzeniami mowy, w tym afazja, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa), wsparcie psychologiczne w projekcie Aktywni bez barier ( dorosłe osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową i umysłową), wsparcie w projekcie PCPR dla rodzin zastępczych.
Obecnie własna działalność gospodarcza ( praca w charakterze terapeuty i psychologa w przedszkolu niepublicznym w Prabutach i Malborku, praca w projekcie SNOA).

Scroll Up Skip to content