Projekty

Projekty realizowane przez SNOA w roku 2017:

 • „Wkraczam w samodzielność” – program rozwijania umiejętności samoobsługowych, werbalnych, poznawczych i społecznych u dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, a jego realizacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia 2017 r do 31 marca 2018 r. oraz od 1 kwietnia 2018 r do 31 marca roku 2019 (II cześć projektu). W projekcie udział bierze 14 beneficjentów z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Beneficjenci rekrutowani byli spośród rodzin będących członkami stowarzyszenia. W ramach projektu realizowane są zajęcia terapii i indywidualnej , superwizje terapeutyczne wraz z programami , szkolenia dla rodziców oraz indywidualne konsultacje terapeutów z rodzicami. 

 

 

 • „JUTRO NIE MA GRANIC” – program rozwijania umiejętności werbalnych, samoobsługowych i społecznych u dzieci cierpiących na autyzm dziecięcy (II edycja) – współfinansowany ze środków PFRON.
 • „SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – wyjazd do Jump City w Gdyni – współfinansowany ze środków PFRON.
 • „WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE INTEGRACJI ORAZ SZEROKO ROZUMIANEJ REHABILITACJI ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” – zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Kwidzyńskiego.

Projekty realizowane przez SNOA w poprzednich latach:

 • CHCEMY BYĆ Z WAMI – OGÓLNOROZWOJOWY PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN ORAZ DZIECI Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI – projekt finansowany przez Samorząd województwa Pomorskiego
 • ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY CIERPIĄCYCH NA AUTYZM DZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM – projekt finansowany przez Samorząd województwa pomorskiego
 • USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM– projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM ORAZ POMOC ICH RODZINOM – finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w – sierpień – wrzesień 2007
 • FESTYN INTEGRACYJNY – finansowany przez starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • USAMODZIELNIANIA I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM ORAZ POMOC ICH RODZINOM – finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie . – sierpień – wrzesień
 • PROGRAM KOMPLEKSOWEJ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM – Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży cierpiących na autyzm dziecięcy oraz pomoc ich rodzinom- finansowany przez Ministerstwo Zdrowia – listopad- grudzień 2006
 • FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM II edycja. – finansowany przez Urząd Pracy i Polityki Społecznej ł- realizowany w terminie październik – grudzień 2006
 • FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. USAMODZIELNIENIE I INTERGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM. – z przekazanych przez Urząd Polityki Społecznej środków finansowe
 • ZAKUP POMOCY EDUKACYJNYCH NIEZBĘDNYCH W TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM – za przekazane przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zakupione zostały pomoce edukacyjne wykorzystywane w terapii z dziećmi.
 • KONFERENCJA „TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE I INTEGRACJA OSÓB CHORYCH NA AUTYZM ZE ŚRODOWISKIEM – przekazana przez Starostwo Powiatowe suma  wykorzystana była na zorganizowanie konferencji, opłacenie prelegentów, wynajem sali i poczęstunek dla gości.

Dodaj komentarz