Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności

12.09.2023r. - Oświadczenie

19.05.2023r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera wspomagającego

17.05.2023r. - II Piknik integracyjny ,,Tu jestem - Tu mieszkam,,

16.04.2023r. - I Piknik integracyjny ,,Tu jestem - Tu mieszkam,,

Nabór na stanowisko trenera głównego- 01.03.2023 r.

Nabór na stanowisko trenera wspomagającego - 14.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy - 12.09.2022

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy - 31.08.2022

Zapytanie ofertowe- trening kulinarny art. spożywcze - 12.08.2022

Zapytanie ofertowe- trening kulinarny sprzęt - 12.08.2022

Zapytanie ofertowe- trening umiejętności praktycznych - 12.08.2022

Nabór na stanowisko trenera wspomagającego - 01.08.2022

Zapytania ofertowe trening spędzania czasu wolnego - 01.08.2022

Zapytanie ofertowe- Trening spędzania czasu wolnego 01.08.2022

Zapytanie szacunkowe - Trening spędzania czasu wolnego - 21.07.2022

Zapytanie szacunkowe - Szacunki trening kulinarny - 20.07.2022

Zapytanie szacunkowe - Trening estetycznego wyglądu - 20.07.2022

Zapytanie szacunkowe - psycholog - 20.07.2022

Zapytanie szacunkowe - trening usamodzielniania - 20.07.2022

Zapytanie szacunkowe - Sprzęt komputerowy - 20.07.2022

Zapytanie szacunkowe - art. papiernicze - 19.07.2022

Zapytanie ofertowe koordynator projektu - 19.07.2022

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Kwidzynie informuje
o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności”.

Projekt pn. „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Autyzmem „SNOA” oraz Partnerów: Miasto Kwidzyn i Powiat Kwidzyński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie  z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością intelektualną / osoby zaburzeniami psychicznymi  /osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, mieszkające na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Łączna ilość uczestników wynosić będzie 12 osób, przy czym będą one podzielone
na 3-osobowe grupy. Każda grupa będzie miała wyznaczony termin pobytu w mieszkaniu treningowym.

Uczestnicy będą mieć zapewnioną pomoc trenera w zakresie nabywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania poprzez m.in. trening higieniczny, kulinarny, umiejętności społecznych (wyjścia rekreacyjno – społeczne) i opiekę psychologa.

Wsparcie prowadzone będzie w oparciu o Indywidualny Program Usamodzielnienia, uwzględniający  potrzeby  poszczególnych osób.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze  Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Autyzmem ,,SNOA,, ul. Warszawska 18,  w godzinach  10-12   ,82-500 Kwidzyn telefon kontaktowy 603 969 555  , ul. Grudziądzka 6  telefon kontaktowy 664 483 312 oraz na stronie www.snoa.pl


Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia –
www.snoa.pl, w zakładce „Projekty” lub pod numerem telefonu
– 603 969 555.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączniki dla uczestników:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera głównego (opiekuna mieszkania)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TRENERA WSPOMAGAJĄCEGO (2 OSOBY)

Scroll Up Skip to content