Dziękujemy Nadlesnictwu Starogard za pomoc w organizowaniu V Balu w Opaleniu .