Projekty realizowane przez SNOA w latach 2019-2022:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” realizuje projekt – ,,Mogę sam – system działań specjalistycznych zwiększających samodzielność funkcjonowania osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,, – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w terminie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2022.
Środki na realizacje projektu przekazane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.